De aannemer

De aannemer

januari 5, 2023

De zoektocht naar een aannemer heeft de techniek kring van Allemansland de laatste maanden bezig gehouden.
Van de aannemers die al door de eerste interne selectie zijn gekomen hebben we van verschillende aannemers een reactie mogen ontvangen.

Na verdere kennismaking is in de algemene ledenvergadering van 12 december jongstleden door iedereen consent gegeven op Bukkems – Willems uit Milheeze.

De kennismaking met Ramon van Zundert en zijn uitleg over hun bouwsysteem maakte de keuze duidelijk.
Zij werken met EkoWood, welke een ecologisch en zeer duurzame oplossing is.
Verder past Bukkems-Willems met hun nabuurschap instelling prima binnen Allemansland en het feit dat het een lokale aannemer is sprak ook zeker in hun voordeel.

Op 26 januari gaan de leden van de techniek kring, MAG-architecten, Wijontwikkelensamen en Bukkems-Willems de eerste bouwteam bijeenkomst houden. Dit is de start van een volgende fase in 2023. In een bouwteam wordt door alle partijen samen gekeken op welke wijze de te realiseren woningen en gezamenlijke ruimte op de meest effectieve, efficiente en kostenbewuste manier kan worden ontworpen en gerealiseerd. Doordat iedereen vanaf het voorlopig ontwerp betrokken is kunnen alternatieve oplossingen direct worden meegenomen en er tijdig worden bijgestuurd.  

We verheugen ons op een fijne samenwerking en voorspoedige verloop van het traject tot en met de realisatie van ons Allemansland.

Meer nieuws

Informatieavond Allemansland 29 maart 19:30

donderdag maart 16, 2023

Woensdag 29 maart organiseren we een bijeenkomst voor de inwoners van de Walsberg, Deurne en omgeving. We willen ons dan voorstellen en het bouw- en tuinplan laten zien. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in het Gerardushuis, Parkstraat 2 te Deurne. Iedereen uit omgeving Deurne en iedereen die voornemens is zich aan te sluiten bij […]

Lees meer

Bijeenkomst geintresseerden

zondag maart 12, 2023

Op zaterdag 11 maart is er weer een dag georganiseerd voor geintresseerden in Allemansland. Van de vele aanmeldingen is een selectie gemaakt en uitgenodigd op deze bijeenkomst. Een eerste kennismaking van Allemanslanders met potentiele bewoners en natuurlijk anders om. Alle aanwezigen waren positief en gaan mee in het vervolgtraject om Allemanslander te worden. De volgende […]

Lees meer

Sanitatie

woensdag maart 1, 2023

Op zondag 26 februari namen een groot deel van de Allemanslanders deel aan een Sanitatie workshop onder leiding van Fedde Jorritsma. Hij nam ons in een pittige workshop van 5 uur mee in zijn wereld en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van sanitatie, energieopwekking en waterzuivering.Van composttoilet tot helofytenfilter en vanalles er tussen […]

Lees meer