Bijeenkomst 29 maart 2023

Bijeenkomst 29 maart 2023

maart 31, 2023

De geplande bijeenkomst van afgelopen woensdag is goed bezocht. We mochten zo’n 70 bezoekers ontvangen, waaronder veel bewoners uit de buurt, potentiële bewoners en andere geïnteresseerden.

De opzet van de avond was vergelijkbaar met de eerdere bijeenkomst in januari. Eerst presenteerde Magdaleen de opzet van het terrein, de verschillende gebouwen en het Stamhuys. Vervolgens nam Tom het woord om de beoogde beplanting, waterpartijen en wandelpaadjes te presenteren.

Nadien was gelegenheid tot het stellen van vragen, waar veelvuldig gebruik van gemaakt werd. Vragen over de bouwmethode, verwarming en duurzaamheid van de te bouwen woningen kwamen veelvuldig aan bod. Ramon van Bukkems/Willems was ook aanwezig om hierin inzicht te geven. Als bouwsysteem wordt Ekowood gebruikt. Een volledig hout gebaseerde systeembouw, welke volledig in een fabriek voorbereid kan worden. De buitenmuren worden zo’n 30 centimeter dik en volledig geïsoleerd met houtwol. De isolatiewaarde van deze manier van bouwen is zo groot dat ’s winters verwarmen met infrarood panelen voldoende is, welke minder milieubelastend en minder lawaaierig is dan een warmtepomp. Koeling in de zomer zal geschieden met een WTW (Warmte Terugwinning) systeem. De binnenmuren zullen van hetzelfde systeem vervaardigd worden, want naast goede warmte-isolatie is ook prima geluidsisolatie gegarandeerd.

Ook vragen over kostprijs en kostenverdeling van de verschillende woningen en gemeenschappelijke delen, evenals bijkomende kosten voor de vereniging van eigenaren kwamen aan de orde. Vragen van mensen die oprecht interesse hadden om in te stappen in het project als bewoners, wat natuurlijk heel fijn is.

Een een kritische noot kwam ook ter sprake. Zo zijn er zorgen over de oprit naar Allemansland. Deze grenst direct aan de Milhezerweg, net na einde bebouwde kom Deurne, waardoor het verkeer daar al 80 km/uur kan rijden, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Wij delen deze zorgen en hopen hier samen met de gemeente oplossingen voor te verzinnen.

Ook de vraag waarom Allemansland wel grond toegewezen heeft gekregen, terwijl het voor jongeren die zich willen vestigen in de Walsberg het erg moeilijk, zo niet onmogelijk is om grond te bemachtigen. Ondanks dat wij als Allemansland daar geen enkele invloed op hebben (het is immers beleid van de gemeente), delen wij de uitgesproken zorgen. Bovendien is de manier van bouwen welke Allemansland gaat gebruiken (lage woonlaag, kleine woningen) wel geoorloofd in het gebied buiten de bebouwde kom, terwijl reguliere bouw een stuk ingewikkelder is.

De vragenronde werd besloten met de vraag of alle mensen die positief waren over Allemansland wilden gaan staan en het resultaat is te zien in bovenstaande foto. Bijne driekwart van de bezoekers zijn positief gestemd over de plannen van Allemansland, wat ons als Allemanslanders dan ook weer zeer positief stemde.

Meer nieuws

Bezoek Ekowood + modelwoning

woensdag september 27, 2023

Vandaag is een delegatie van de techniekkring van Allemansland op bezoek geweest Ekowood. Ekowood is een bedrijf gevestigd in Beringe waar onze ecologische woning in hun fabriek compleet voorgemonteerd zal gaan worden. Na een prima ontvangst met Limburgse vlaai om half negen (prima ontbijtje!) kregen we van Erik een zeer uitgebreide uitleg van de opbouw […]

Lees meer

Bezoek rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. 

donderdag juli 6, 2023

Vandaag was de techniekkring op de koffie bij de rioolwaterzuivering van bij het waterschap in Aarle-Rixtel.  We bespraken onze plannen voor een helofytenfiler 🌾 ,hoe we water kunnen vasthouden, benodigde vergunningen en eventuele subsidies.  Samen onderzoeken we hoe we zo duurzaam mogelijk met ons water om kunnen gaan. ♻️🚿 Een inspirerend bezoek. We zoeken verder […]

Lees meer

Bouwteamovereenkomst getekend

zondag juni 11, 2023

Het bestuur van CPO-vereniging Allemansland en Ramon van Zundert namens Bukkems-Willems hebben een bouwteamovereenkomst getekend.Dit om de goede samenwerking die al enkele maanden loopt formeel te bekrachtigen en beide partijen duidelijkheid te geven over de verwachtingen en afspraken over en weer te formaliseren.De samenwerking is erg goed te noemen en we zien in Bukkems-Willems een […]

Lees meer