Het dorp

(Ecodorp) Allemansland zal komen nabij de grens van Noord-Brabant en Limburg. We zijn in gesprek over mogelijke locaties met de gemeentes Deurne, Gemert-Bakel, Horst aan de Maas en Venray. Op dit moment zijn we actief bezig met meerdere potentiële locaties, zodra we daar meer details bekend over kunnen maken zullen we dat hier plaatsen.

We hebben een tijdlang een samenwerking gehad met de initiatiefnemers van Ecodorp Bolderburen, deze is recent geëindigd. Hoe de huisjes nu exact ingevuld gaan worden wordt de komende tijd uitgewerkt en zal onze website in de loop der tijd ook op aangepast worden. Het opzetten van Allemansland wordt begeleid door de ervaren CPO-begeleiders van KilimanjaroWonen.

Allemansland is nog steeds geïnspireerd door Ecodorp Bolderburen: Een ruim stuk grond, met 15 tot 20 zowel kleinere als grotere duurzame houten huisjes, in een vorm waarbij een goede balans bestaat tussen eco en luxe, tussen samen en privacy, en waar het vooral ook erg groen is. Denk bijvoorbeeld aan een dierenweide, moestuintjes, een kruidentuin, en een natuurlijk speelparadijs voor kinderen.

Het gemeenschappelijke buitengebied, dat gelijkenissen zal hebben met een hofje, is overdag vrij toegankelijk voor iedereen. Iedere woning zal een eigen perceel krijgen, met daarbij een kleine eigen tuin. De tuinen lopen mooi over in het gemeenschappelijke buitengebied. Er komen geen hoge schuttingen of hoge hekwerken als erfafscheiding, maar er wordt slim gebruik gemaakt van planten en heesters om een gevoel van privacy te creëren.

Er komt een centrale parkeerplaats op het terrein, zodat kinderen vrijuit kunnen spelen zonder op auto’s te hoeven letten, uit de damp van brandstoffen. Er zullen gedeelde creatieve hulpmiddelen zijn om bijv. boodschappen van de auto naar de huisjes te brengen, waar nodig helpen bewoners elkaar.

Ook komt er een gemeenschappelijk gebouw voor voorzieningen en activiteiten, met een grote woonkeuken, café, atelier en kleinschalige passende bedrijvigheid. In de gemeenschappelijke ruimtes kunnen verjaardagen gevierd worden en spontaan allerlei andere leuke dingen ondernomen worden, zoals gezamenlijk eten voor wie dat leuk vindt. Ook is hier ruimte voor logés. Gemeenschappelijke voorzieningen zullen onder andere bestaan uit een ruimte met wasmachines en een werkplaats.

Door Allemansland zullen allerlei maatschappelijke activiteiten georganiseerd worden. Deze activiteiten zullen zich zowel richten op specifieke doelgroepen, zoals kinderen, ouderen, eenzame mensen en mensen die duurzamer willen leven, als op een brede doelgroep.

Er zal een natuurlijke speeltuin zijn voor alle kinderen uit de buurt. Allemansland kan bezocht worden, bijvoorbeeld door scholen, waarbij verteld zal worden over onderwerpen als duurzamer wonen en het verbouwen van voedsel. Er zullen o.a. creatieve middagen voor kinderen uit de buurt, eetavonden en een ontmoetingscafé in de ochtend georganiseerd worden. Allemansland zal het aanbod van maatschappelijke activiteiten goed afstemmen op zowel de lokale behoefte als op de unieke toegevoegde waarde van Allemansland zelf.

Allemansland wil een inspiratiebron voor andere mensen uit de hele wereld zijn. Er zullen regelmatig rondleidingen en open dagen georganiseerd worden. Ook wil Allemansland de mogelijkheid bieden aan anderen om een bepaalde periode op Allemansland te verblijven, bijv. door uitwisseling met andere (internationale) ecologische woonprojecten. Doel hiervan is met de hierdoor opgedane kennis en ervaring het eigen project en andere projecten te verrijken.

Besluitvorming zal gebeuren op sociocratische wijze.