Ja, ik wil!

Lijkt het jou wel wat om straks in Allemansland te gaan wonen? Lees dan snel verder voor de mogelijkheden. Heb je Facebook? Doe dan vooral ook mee op onze Facebookgroep.

Inmiddels hebben we erg veel voorinschrijvingen ontvangen (meer dan 90) van mensen die graag in Allemansland zouden willen wonen. Nu we steeds meer zicht krijgen op grond (we zijn in gesprek met diverse locaties), willen we graag toe gaan werken naar een groep toekomstige bewoners voor 12 van de Zweedse huisjes.

Je kan je nu inschrijven door onderstaand formulier in te vullen. Hierbij bieden we twee keuzes aan:

Keuze 1: Je schrijft je in voor één van de eerste twaalf Zweedse huisjes. Na inschrijving zullen we samen gaan ontdekken of er een match is van beide kanten. Hierbij houden we ook rekening met ons doel tot het bereiken van een goede mix van o.a. leeftijden en huisjes. Indien er op dit moment geen plek vrij is, bewaren we je gegevens voor het geval er later wel een passende plek vrijkomt. Op het moment dat we samen tot het besluit komen dat je een toekomstig bewoner wordt, verwachten we in ieder geval onderstaande punten van je:

  • Dat je de visie zoals wij die hebben opgesteld in het visiedocument onderschrijft en uitdraagt.
  • Dat je evenredig deelt in de kosten die zullen worden gemaakt voor het realiseren van Allemansland. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kosten voor het oprichten van een bedrijfsvorm en voor het volgen van een training m.b.t. de sociocratische besluitvorming. Bij eventueel uitstromen vindt er geen teruggave plaats van gemaakte kosten. Ook is het van belang dat je een huis kan kopen (dus een hypotheek kan aangaan en/of eigen geld ervoor beschikbaar hebt).
  • Dat je mee denkt en praat over de vormgeving en locatie van Allemansland op sociocratische wijze. Hierbij kan het gebeuren dat er een groep ontstaat die wel verder wil gaan en een groep die niet verder wil gaan met een stuk grond, bijvoorbeeld door de ligging. De groep die afsplitst zullen wij, wanneer daar anderen het voortouw in willen nemen, helpen bij het realiseren van een Allemansland op die locatie.

Op dit moment is er al een groep bewoners voor 5 van deze 12 huisjes. Zondag 4 november is er een speciale samenkomst geweest, waardoor de eerste twaalf huisjes bijna vol zijn. We zoeken nog een aantal geïnteresseerden om tot een goede mix te komen. Je kan je daarom nog steeds inschrijven voor één van de eerste twaalf huisjes. Hou zondag 6 januari en zaterdag 2 februari vrij in je agenda. (Ben je een alleenstaande vrouw tussen de 30 en 65 jaar zonder (thuiswonende) kinderen? Dan kun je je alleen nog vrijblijvend inschrijven.)

Keuze 2: Je schrijft je vrijblijvend in voor één van de resterende vijf tot tien Zweedse huisjes. Deze plekken zullen op een later moment ingevuld worden. Zodra dit moment daar is, zullen wij iedereen benaderen die zich ingeschreven heeft. Bij invulling houden we o.a. rekening met ons doel tot het bereiken van een goede mix van bewoners. Ook vinden we het belangrijk dat omwonenden een goede kans maken op een plekje. Gezien de grote interesse sluiten we niet uit dat er meer huisjes beschikbaar komen doordat Allemansland op meer dan één locatie gerealiseerd gaat worden. We verwachten van je dat je achter de visie staat zoals wij die hebben opgesteld in het visiedocument.

In onderstaand formulier vragen wij (persoonlijke) gegevens. Deze gegevens willen we gebruiken om in contact met je te blijven, om onze plannen verder af te stemmen op een ieders behoefte, en om derden te informeren over de toekomstige bewoners van Allemansland. Informatie aan derden zal altijd geanonimiseerd zijn. Wij zullen dus nooit je naam en contactgegevens zonder jouw toestemming aan anderen doorgeven.