De visie

Onze visie is de rode draad door Allemansland. Hier lees je hoe wij Allemansland voor ons zien. Wij verwachten van alle toekomstige bewoners dat zij zich kunnen vinden in onderstaande visie en deze uitdragen. Bij alles wat we beslissen toetsen we of het besluit past bij onze visie.

1 – Een goede balans tussen samen en een plek voor jezelf

 • We willen onze privacy kunnen behouden en tegelijk verbonden zijn met elkaar.
 • Elk huishouden heeft een eigen zelfstandige woning met een eigen stukje tuin.
 • Er is een gemeenschappelijke ruimte die door efficiënte inrichting onder andere gebruikt kan worden voor samen-eten, verjaardagen, spelen, klussen, wassen en logeren.

2 – duurzaam bouwen en leven

 • Er worden natuurlijke en ecologische materialen gebruikt.
 • We streven naar een kleine ecologische voetafdruk zonder comfort uit het oog te verliezen.
 • Het delen van gereedschap, wasmachine, ruimte en mogelijk ook een elektrische auto draagt bij aan duurzaamheid.
 • We gaan voedsel verbouwen voor eigen gebruik zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen.
 • We streven naar duurzame manieren om energie op te wekken en te gebruiken, bv. warmte- en koelteopslag.
 • Regenwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd op eigen terrein en het wordt hergebruikt.

3 – vraaggericht ontwikkelen

 • De ontwikkeling van het project start vanuit de woonwensen en budget van toekomstige bewoners.
 • De ontwikkelvereniging is opdrachtgever voor ontwikkeling en bouw van verschillende woningtypen en gemeenschappelijke voorzieningen.
 • We werken op basis van sociocratische besluitvorming. De essentie hiervan is dat alle stemmen gehoord worden en dat alle meningen tellen.

4 – goed nabuurschap

 • Door samen te werken vormen wij een woongemeenschap waar mensen vanuit vrijheid, ieder naar eigen kunnen, hun steentje bijdragen aan een fijne, duurzame en inspirerende woonomgeving.
 • Een plek waar iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen in een omgeving waar burenhulp vanzelfsprekend is.
 • Goed nabuurschap betekent ook laagdrempelig contact met buren in de directe omgeving.

5 – groen en landschap

 • De privé buitenruimten lopen over in gemeenschappelijke buitenruimte waarbij met heesters en planten privacy gecreëerd wordt.
 • Er is ruimte voor kleine dieren als kippen, konijnen en misschien een geitje.
 • We planten een boomgaard aan met in de omgeving passende fruit- en notenbomen en andere inheemse bomensoorten. Daarbij houden we rekening met soorten die bijen en vogels aantrekken om de biodiversiteit te versterken.
 • Het terrein wordt een speelparadijs voor kinderen. We bouwen samen met de kinderen zelf speelaanleidingen met zoveel mogelijk natuurlijke materialen.
 • Parkeren gebeurt op een centrale plek bij de toegang van het terrein waardoor een groot deel van het gebied autovrij is. Toepassing van open bestrating zorgt voor betere afwatering en een groene uitstraling.

6 – maatschappelijke betekenis

 • We willen mensen inspireren om op een duurzame/betrokken manier samen te leven door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren.
 • Kinderen uit de buurt zijn welkom om te komen spelen in de speeltuin.
 • We vinden het belangrijk om verbonden te zijn met Deurne en omgeving. Mensen zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze jaarlijks terugkerende open dagen.

7 – innovatief

 • Op een voormalig agrarisch perceel gaan we een woongemeenschap realiseren die perfect past bij het karakter van de omgeving qua functie, sfeer en architectuur.
 • We laten zien hoe je kunt leven in harmonie met de natuur en de omliggende omgeving.
 • Het wordt een inclusief project dat ook beschikbaar\haalbaar is voor mensen met een lager en midden inkomen.
 • We laten zien dat je met kleinschalige innovatieve oplossingen bij kunt dragen aan duurzaam bouwen en leven.

8 – DNA van de plek

 • Het beschikbare perceel van ruim 19.000 m² zal op een natuurlijke manier overlopen in aangrenzende percelen. Dus geen dichte hagen om het terrein heen, maar open waar het kan.
 • Met de bebouwing zoeken we naar een vertaling van de traditionele erfbebouwing in de omgeving. Er komen grotere ‘schuren’ die opgedeeld worden in kleine woningen en er komen kleinere woningen als ‘bijgebouwen’, deze gesitueerd op 3 erven.
 • We zorgen ervoor dat deze erven in de omgeving passen qua maat en schaal, en zeker geen ‘vakantiepark’ uitstraling hebben.