De visie

Onze visie is de rode draad door Allemansland. Hier lees je hoe wij Allemansland voor ons zien. Wij verwachten van alle toekomstige bewoners dat zij zich kunnen vinden in onderstaande visie en deze uitdragen. Bij alles wat we beslissen toetsen we of het besluit past bij onze visie.

1 – Een goede balans tussen samen en een plek voor jezelf

 • We willen onze privacy kunnen behouden en tegelijk verbonden zijn met elkaar.
 • Elk huishouden heeft een eigen zelfstandige woning met een eigen stukje tuin.
 • Er is een gemeenschappelijke ruimte die door efficiënte inrichting gebruikt kan worden om samen te eten, verjaardagen te vieren, maar ook om te werken, spelen, klussen en educatieve activiteiten te ontplooien.
 • We willen graag samen een goede logeerruimte en wasruimte realiseren waardoor onze huizen kleiner kunnen zijn.

2 – duurzaam bouwen en leven

 • Er worden natuurlijke en ecologische materialen gebruikt.
 • De woningen zijn minimaal energieneutraal; we streven naar passiefbouw.
 • We streven naar een kleine ecologische voetafdruk zonder comfort uit het oog te verliezen.
 • Het delen van gereedschap, wasmachine, ruimte en mogelijk ook een elektrische auto draagt bij aan duurzaamheid.
 • Er worden natuurlijke en ecologische materialen gebruikt.
 • GFT afval willen we gebruiken als voedsel voor de dieren en verder verwerken tot compost.
 • We gaan voedsel verbouwen voor eigen gebruik zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen.
 • De moestuin ligt aan de straat – zichtbaar van buitenaf. Wat we over hebben kunnen we delen met buurtbewoners.
 • We streven naar duurzame manieren om energie op te wekken en te gebruiken, bv. warmte- en koelteopslag.
 • Regenwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd op eigen terrein en het wordt gebruikt voor bewatering van planten.
 • We onderzoeken toepassing van gelijkspanning en toepassing van warmteopslag.

3 – vraaggericht ontwikkelen

 • De ontwikkeling van het project start vanuit de woonwensen en budget van toekomstige bewoners.
 • De ontwikkelvereniging is opdrachtgever voor ontwikkeling en bouw van verschillende woningtypen en gemeenschappelijke voorzieningen.
 • We werken op basis van sociocratische besluitvorming. De essentie hiervan is dat alle stemmen gehoord worden en dat alle meningen tellen.

4 – goed nabuurschap

 • Door samen te ontwikkelen, door samen te bouwen en door samen te beheren willen wij een woongemeenschap vormen waar mensen ieder naar eigen kunnen en met inzet van eigen talent hun steentje bijdragen aan een fijne, duurzame en inspirerende woonomgeving.
 • Een plek waar jong en oud naar elkaar omzien en waar iedereen deelneemt aan het beheer van de omgeving.
 • Een plek waar iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen in een omgeving waar burenhulp vanzelfsprekend is.
 • Allemansland wordt een plek waar mensen vanuit vrijheid en intrinsieke motivatie zelf bepalen wat en hoe zij bijdragen aan het gezamenlijk wonen.

5 – groen en landschap

 • De privé buitenruimten lopen over in gemeenschappelijke buitenruimte waarbij met heesters en planten privacy gecreëerd wordt.
 • Er komt een grote vijver voor opvang van regenwater. Door toepassing van waterzuiverende beplanting kunnen wij en onze kinderen er ook in zwemmen.
 • Er komt zo min mogelijk gesloten bestrating, om regenwater in de bodem te laten infiltreren.
 • Er is ruimte voor kleine dieren als kippen, konijnen en misschien een geitje. Een dierengebouw is gepland naast de weide.
 • Er komt een grote weide voor kleine dieren en voor sport en spel.
 • We planten een boomgaard aan met in de omgeving passende fruit- en notenbomen en andere inheemse bomensoorten. Daarbij houden we rekening met soorten die bijen en vogels aantrekken.
 • Het terrein wordt een speelparadijs voor kinderen. We bouwen samen met de kinderen zelf speelaanleidingen met zoveel mogelijk natuurlijke materialen.
 • Parkeren gebeurt bij de toegang van het terrein waardoor een groot deel van het gebied autovrij is. Toepassing van open bestrating zorgt voor betere afwatering en een groene uitstraling.
 • De inrichting van het terrein gebeurt met natuurlijke materialen en op een natuurlijke manier die aansluit bij de omgeving.
 • We streven naar het versterken van de biodiversiteit, gebruik makend van inheemse planten en dieren.

6 – maatschappelijke betekenis

 • We willen een voorbeeld zijn van hoe mensen op een duurzame manier fijn samenleven.
 • Mensen uit de omgeving die mee willen werken in de moestuin, dierenweide of beheer van het terrein zijn welkom.
 • Kinderen uit de buurt zijn welkom om te komen spelen in de speeltuin.
 • Er worden excursies voor jong en oud georganiseerd om anderen te inspireren met ons project en onze manier van duurzaam leven.
 • Activiteiten worden opgezet voor mensen uit de omgeving, zoals een koffieochtend, eetavond of creatieve middag. We vinden het belangrijk om verbonden te zijn met Deurne en omgeving en we willen dat mensen weten dat ze welkom zijn om een kijkje te komen nemen.

7 – innovatief

 • We laten zien hoe je kunt leven in harmonie met de natuur.
 • Het wordt een inclusief project dat ook bereikbaar is voor mensen met een kleine beurs.
 • We laten zien hoe je op een vrijkomend agrarisch perceel een woongebiedje kunt realiseren dat perfect past in het buitengebied op gebied van functie, sfeer en architectuur.
 • We laten zien dat je met kleinschalige innovatieve oplossingen bij kunt dragen aan duurzaam bouwen en leven.
 • We leven voor dat het mogelijk is met jong en oud samen te leven in een community waar mensen klaar staan voor elkaar en waar ze met elkaar hun woonomgeving beheren.

8 – DNA van de plek

 • Het beschikbare perceel van ruim 19.000 m² zal op een natuurlijke manier overlopen in aangrenzende percelen. Dus geen dichte hagen om het terrein heen, maar open waar het kan.
 • We kiezen nadrukkelijk voor een open erfinrichting, zodat Allemansland past in de omgeving.
 • Met de bebouwing zoeken we naar een vertaling van de traditionele erfbebouwing in de omgeving. Er komen grotere ‘schuren’ die opgedeeld worden in kleine woningen en er komen kleinere woningen als ‘bijgebouwen’. Vanaf de straat heb je doorkijkjes naar de achtergelegen erven.
 • Aan de straat komen twee woningen, zoals vroeger de boerderijwoning aan de straat stond. Ook komt hier het gemeenschappelijke gebouw, mede toegankelijk voor buurtbewoners en voor educatieve doeleinden.
 • De wat kleinere woningen komen verder op het terrein te staan aan een eigen erf. We zorgen ervoor dat deze erven in de omgeving passen qua maat en schaal – geen ‘vakantiepark’ uitstraling.
 • De architectuur wordt natuurlijk, en we zoeken naar verwantschap met wat in de omgeving gebouwd is. De verschillende typen bebouwing zijn familie van elkaar, maar er mag ook variatie zijn.